Kort forklaring på hvad coaching er

Coaching er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring, bevidsthed, udfolde personligt potentiale, opnå større personlig indsigt og indfri personlige målsætninger, som du ikke formår at indfri på egen hånd.

En coach kan hjælpe dig, hvis du f.eks.:

  • Er kørt træt i studiet
  • Føler dig presset
  • Oplever eksamensangst
  • Har stress eller mangler motivation
  • Det kan også være, du blot ønsker at forbedre din studieteknik, styrke dine sociale færdigheder eller udvikle dig i positiv retning

Forklaring af metode

Coaching er en effektiv, fokuseret motivations- og læringsproces, der skaber forandring, øger bevidstheden og indsigten i de personlige ressourcer/ talenter og potentialer, som alle mennesker besidder.

Metoden giver mulighed for at indfri personlige målsætninger, som du ikke formår at indfri på egen hånd. Det sker gennem afklaring i nuet, fremtidsorienteret målsætning og fokus på barrierer, der begrænser vejen.

Metoden bygger på solide videnskabelige erkendelser om den menneskelige formåen og om vores kompetencer i forhold til problemløsning.

 

jwndjwejnfjnfjnkfnwefbfkjefnjfjnfj