Om coaching

KORT FORKLARING AF HVAD COACHING ER

Vi plejer at beskrive coaching som hjælp til selvhjælp. 

Coaching er en læringsproces, hvor man tager udgangspunkt i individets eksisterende ressourcer og får hjælp til at bringe dem frem i lyset. Coaching øger din bevidsthed og indsigt i dine personlige ressourcer.

Vi tror på, at alle har talent og potentiale, som man gennem coaching kan bruge til at skabe den ønskede udvikling. Coaching giver gennem samtale mulighed for at indfri personlige målsætninger, som kan svære at opnå på egen hånd. 

Metoden er vidensbaseret, og alle vores coaches er uddannede og erfarne.

HVAD KAN JEG SNAKKE MED EN COACH OM?

Du kan snakke med en coach om rigtig mange ting og intet emne er for småt. Det kan f.eks. være om emner som:

  • At være kørt træt i studiet
  • At føle sig stresset
  • At mangle struktur og overblik
  • At opleve eksamensangst
  • At føle sig ensom midt i flokken
  • At forbedre sin studieteknik
  • At styrke sine sociale færdigheder
  • At udvikle sig i en positiv retning

 

… eller bare én, der lytter. Vi er et hold erfarne coaches, der kender til mange af de problematikker, man møder som ung, og vi kan hjælpe dig med at styrke dine færdigheder på forskellig vis.

FORKLARING AF COACHING SOM METODE

Coaching er en effektiv, fokuseret motivations- og læringsproces, der skaber forandring, øger bevidstheden og indsigten i de personlige ressourcer/ talenter og potentialer, som alle mennesker besidder.

Metoden giver mulighed for at indfri personlige målsætninger, som du ikke formår at indfri på egen hånd. Det sker gennem afklaring i nuet, fremtidsorienteret målsætning og fokus på barrierer, der begrænser vejen.

Metoden bygger på solide videnskabelige erkendelser om den menneskelige formåen og om vores kompetencer i forhold til problemløsning

Coaching er en samtaleform:

Coachens fornemste opgave er, at facilitere processen, hvor klienten reflektere over sit tema med fokus på større bevidsthed og læring om sig selv. Når klienten er bevidst om sit tema, er det muligt at handle og skabe vækst dvs. udvikling og forandring. Effekten af en coachingsamtale er påvirket af, hvilken certificeringsgrad coachen har, da høj certificeringsgrad medvirker til en dybere følelsesmæssig refleksion og færre samtaler.

Coach-titlen:

Coach titlen er ikke navnebeskyttet og der findes mange variationer indenfor sportslige og mentale områder. Der forefindes anerkendte standarder for professionel coaching siden 1995 som sikre høj faglighed, De mest anerkendte standarder findes hos ICF (International Coach Federation, USA 1995) og EMMC (European Mentoring and Coaching Council, EU 2005).

Hvad kan en coach fagligt:

En professionel coach er trænet gennem 1 til 10 år i, at facilitere en coachingsamtale med en klient via uddannelse og personlig certificering på tre forskellige certificeringsniveauer – ACC1, PCC2, MCC3.  1: Associate / 2: Professionel / 3: Master – Certificeret Coach.

Det skal påpeges, at jo højre certificeringsniveau, jo færre personer er i stand til, at bestå f.eks. certificering på MCC-niveau. I dag er der 4 i Danmark og på PCC-niveau er der 30 coaches. I alt er der 99 ICF certificerede coaches i Danmark. Meget kan læres, dog ikke de medfødte emotionelle kompetencer oa. der kræves for, at opnå en høj certificering.