Vedtægter

Foreningens virke bygger på et tredelt fundament:
1) Folkeoplysning – information og undervisning
2) Socialt frivilligt arbejde for borgere i Odense – hjælp og selvhjælp til øget livskvalitet
3) Foreninger og virksomheder – frivillige og sociale relationer