Hvem er vi?

Bestyrelsen:

vibeke-kristensen

Vibeke Møller Rendboe

Formand

4

Louise Rødby Johansen

Medlem

lisbeth-danielsen

Lisbeth Danielsen

Kasserer

3

Flemming Petersen

Daglig leder

6

Martin Ahlgren

Næstformand

5

Sofian Younes

Medlem